Close

Retningslinjer i appen

1. Innhold i appen er beskyttet av åndsverksloven.

2. Vi forbeholder oss retten til å benytte innsendte tips og oppskrifter vederlagsfritt gjennom våre publikasjoner samt gjennom en eventuell tredjepart.

3. Det er svært individuelt hvordan en person reagerer på FODMAPs og til hvilken mengde. Opplysningene som er gitt i vår app og på vårt nettsted er sjekket nøye, men feil kan likevel forekomme. Brukere av denne appen eller vårt nettsted er selv ansvarlig for å kontrollere sitt inntak. Vi anbefaler alle som opplever IBS-symptomer å kontakte lege for å utelukke andre medisinske årsaker til symptomene.

4. Forskningsinformasjon er hentet fra Haukeland Universitetssykehus. Mollyosa har utviklet appen. Monash University har forsket frem dietten.

5. Mollyosa ønsker å vedlikeholde appen jevnlig og opprettholde et godt apptilbud, men ved økonomiske begrensninger (dårlig likvididet/inntjening/omsetning o.l.) eller ved restriksjoner fra tredjepart om å benytte informasjon i appen som Mollyosa ikke har eierskap til (eksempelvis forskningsinformasjon, ferdigprodukt-informasjon e.l.) eller ved andre årsaker som er relevant i nærværende setning, kan tjenesten, innholdet eller appen i helhet endres, slettes eller avbrytes – midlertidig eller permanent – med eller uten varsel; Mollyosa vil strekke seg langt for å gi varsel i god tid dersom punkter i nærværende setning oppstår.

Ved å bruke webstedet og appen til Mollyosa AS godtar du disse bruksvilkårene.

Tredjepart – Mollyosa vil ikke utlevere personopplysninger til tredjepart, men kan formidle beskjeder fra tredjepart til registrerte kunder dersom Mollyosa mener informasjon er relevant for brukerne. Eksempel: Mollyosa kan sende email til brukere når en butikk (tredjepart) har fått nytt, relevant produkt i butikken. Vi kan linke til andre nettsider som vi ikke kontrollerer.

 

Klikk her for å laste den ned på Google Play.

Klikk her for å laste den ned på App Store.